Stisknutím tlačítka "Enter" přeskočíte na obsah

Autor: Jiří Viktorin

MOB na standalone hostech? Jasně!

Managed Object Browser je API rozhraní, které můžete využívat pohodlně z webového prohlížeče. Není to ale jen Browser (prohlížeč), ale můžete přes něj i volat API příkazy, nastavení apod.

MOB je ve výchozím nastavení dostupný na vCenter serveru, odkud můžete nastavovat i ta nastavení, která nejsou dostupná přes vSphere Clienta. Je to kompletrní přístup ke všem funkcionalitám, které vCenter nabízí. Má to ale jednu nevýhodu, protože musíte znát i strukturu požadavku, což může být někdy náročné na poskládání. Proto se používají různá zjednodušení ve formě SDK kitů, které tato specifika, ošetření chyb apod., řeší v rámci konkrétního programovacího jazyka.

vSAN HCI Mesh v 7.0U2

HCI Mesh

VMware představil cca před měsícem novou verzi vSphere a to 7.0U2. Přestože je to označeno “JEN” jako update, tak přináší celkem hodně zajímavých novinek.

Jednou z nich je možnost mít oddělený vSAN cluster, který bude poskytovat svou kapacitu nejen hostům v rámci vSAN clusteru samotného, ale tato kapacita bude dostupná i hostům, které jsou mimo tento cluster. Tato funcionalita se označuje jako HCI mesh.

HCI mesh přišla už v předchozím update, ale tam fungovala jen mezi vSAN clustery, které i poskytovaly storage, takže si mohly i navzájem datastore sdílet.

V tomto Update 2 už můžete mít připojený vsanDatastore i k hostům, které samy vsanDatastore nemají. Tzv. Compute Cluster.

Velká výhoda oproti sdílení například iSCSI z vSAN je v tom, že se používá pro přenos dat nativní vSAN protokol a tím pádem je to efektivnější

Online testování s PearsonVUE? Jistě!!!

Tak jsem vyzkoušel online testování VMware certifikačních testů.

Nejprve jsem z toho měl respekt. Jednak je to online, tudíž jste závislí na kvalitě internetového připojení. Dále používáte svůj notebook, co všechno na mém firemním notebooku by mohlo vadit? Máme z korporace vynucenou spoustu aplikací, které nelze vypnout.

Nic z toho ale není potřeba příliš s PearsonVUE řešit. Internetové připojení nevyžaduje nějakou závratnou rychlost linky. Stačí si to otestovat na stránkách https://home.pearsonvue.com/vmware/onvue.