Stisknutím tlačítka "Enter" přeskočíte na obsah

Photon OS a problém při instalaci Kubernetes

Začal jsem si hrát s Kubernetes, protože kubernetes jsou dnes už všude.

Při instalaci Kubernetes jsem se dostal do situace, kdy jsem měl nainstalován čistý Photon OS 2.0 a chtěl jsem instalovat K8s. Photon Image, který jsem měl, ale už měl nějakou starší verzi v sobě, ale bez kubeadm.

Photon OS je linuxová distribuce, kterou má pod správou VMware. Je to minimalistický OS, který má v sobě pouze nejnutnější ovladače, které jsou potřeba nad virtualizací, a jeho primární určení je pro appliance, jako například vCenter, a pak pro Container Runtimes. Má i svůj instalační program “tdnf”, který ale vychází z kombinace YUM a RPM.

Repozitáře jsou ve složce /etc/yum.repos.d/

Pro instalaci oficiálních Kubernetes knihoven a souborů, musíte přidat repozitář:

# Get signing public key
curl -o /etc/pki/rpm-gpg/GOOGLE-RPM-GPG-KEY https://packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-key.gpg
chmod 644 /etc/pki/rpm-gpg/GOOGLE-RPM-GPG-KEY
rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/GOOGLE-RPM-GPG-KEY

# Crete repository
cat > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo << EOF
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=https://packages.cloud.google.com/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64
enabled=1
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/GOOGLE-RPM-GPG-KEY
EOF

Následuje instalace kterou běžně spustíte pomocí

tdnf install kubeadm kubectl kubelet

Ale ouha, problém.

Jak se ho zbavit?

Odebrat balíčky, které způsobovaly kolize. V mém případě kubernetes-1.10.19-9.ph3.x86_64 a cni-0.8.6-8.ph3.x86_64

“tdnf remove” nezabralo. Ve photon OS je ale ještě jeden přepínač a to je erase.

Poté už mi instalace prošla bez problémů a mohl jsem pokračovat v instalaci.

Další kroky už pokračovali podle plánu, jako například zde:

https://pirivan.gitlab.io/post/installing-kubernetes-on-the-photon-os/