Stisknutím tlačítka "Enter" přeskočíte na obsah

MOB na standalone hostech? Jasně!

Managed Object Browser je API rozhraní, které můžete využívat pohodlně z webového prohlížeče. Není to ale jen Browser (prohlížeč), ale můžete přes něj i volat API příkazy, nastavení apod.

MOB je ve výchozím nastavení dostupný na vCenter serveru, odkud můžete nastavovat i ta nastavení, která nejsou dostupná přes vSphere Clienta. Je to kompletrní přístup ke všem funkcionalitám, které vCenter nabízí. Má to ale jednu nevýhodu, protože musíte znát i strukturu požadavku, což může být někdy náročné na poskládání. Proto se používají různá zjednodušení ve formě SDK kitů, které tato specifika, ošetření chyb apod., řeší v rámci konkrétního programovacího jazyka.

Managed object browser je k dispozici i na standalone hostech. Jakto ale, že když zadám adresu https://<esx_fqdn>/mob tak mi to zobrazí chybu?

Je to proto, že MOB na ESX hostu není ve výchozím nastavení povolen.

Řešení je ale velmi jednoduché. Stačí upravit jeden Advanced parametr na hostu a už vše funguje.

Config.HostAgent.plugins.solo.enableMob

 

Je to ale určeno výhradně pro Debug mode, takže nedoporučuji by default rovnou všude zapínat. Ale jako alternativa na Standalone hostu užitečné.