Stisknutím tlačítka "Enter" přeskočíte na obsah

Slovníček Virtualizace

A

ATS Atomic Test and Set, je vylepšený mechanismus zámků VMFS  navržený tak, aby při aktualizaci metadat nahradil použití rezervací SCSI na svazcích. Vice zde.

D

DRS Distributed Resource Scheduler, je technologie, která zajišťuje rovnoměrné vyvážení výpočetních prostředků (CPU a RAM) v rámci clusteru.

F

FT Fault Tolerance, je technologie, která zajišťuje nepřetržitou dostupnost aplikace. Je vhodná pro takové systémy, které samy neumí vysokou dostupnost.

H

HA High Availability, technologie, která zajišťuje vysokou dostupnost na úrovni VM.

M

MPIO Multipath I/O, technologie vícenásobného přístupu ke storage. Typicky každá cesta k jinému kontroléru. Zajišťuje redundanci a vyvažování zátěže. Více zde.

N

NIOC Network I/O Control, je mechanizmus, díky kterému se dá omezovat nebo rezervovat šířka pásma pro konkrétní účel. Více zde.

S

SIOC Storage I/O Control, podobně jako v sítích, tato technologie umožňuje rezervovat a omezovat výkon pro operace se storage. Více zde.

V

VAAI vSphere Storage APIs Array Integration, Více zde.
vCenter Je základní management konzole virtuálního prostředí na platformě VMware
vCSA vCenter Server Appliance, viz. vCenter
VTEP VXLAN Tunnel End Point