Stisknutím tlačítka "Enter" přeskočíte na obsah

Skyline Health Diagnostics for vSphere Deployment script – Aktualizováno

Dostal jsem se k tomu, abych vyzkoušel Skyline Health Diagnostics for vSphere. Celkem notnou chvíli mi trvalo, než jsem se dostal do stavu, aby mi to chodilo. A vzhledem k tomu, že jsem neustále mazal a instaloval znovu, tak jsem se rozhodl to udělat trochu automatizovaně, abych nemusel toho průvodce neustále vypisovat.

Postup je jednoduchý. CMD script, ve kterém si nadefinujete proměnné a pak zavoláte OVFtool. Podobně již pro vRA zde

Script jen používá trochu jiné proměnné a parametry, protože jsou v OVA jinak definované.

@ECHO OFF
set OVFtool="C:\Program Files\VMware\VMware OVF Tool\ovftool.exe"
set SHD_ova="C:\Temp\VMware-Skyline-HealthDiagnostics-Appliance-2.0.5-17790475_OVF10.ova"

SETLOCAL
set SHD_vCenter=vcsa.mydomain.local
set SHD_VC_username=administrator@vsphere.local
set SHD_VC_password=<password>
:: Case sensitive!
set SHD_VC_DCname=<Datacenter_name>
set SHD_VC_ClusterName=<Cluster_name>
set SHD_VC_ResPool=<ResourcePool_name>
set SHD_VC_Datastore=<Datastore_name>
set SHD_VC_Network=<NetworkName>
set SHD_VMname=SHD01

set SHD_HostName=SHD01
set SHD_rootPass=This1sV@lid
set SHD_admin_password=This1sV@lid
set SHD_IP=<IP_Address>
set SHD_NetPref=<Prefix 0-32>
set SHD_GW=<GW_address>
:: DNS servers are SPACE separated
set SHD_DNS=<DNS servers>
:: if not using ResourcePools
set VI_Path=vi://%SHD_VC_username%:%SHD_VC_password%@%SHD_vCenter%/%SHD_VC_DCname%/host/%SHD_VC_ClusterName%
:: if using ResourcePools
set VI_Path=vi://%SHD_VC_username%:%SHD_VC_password%@%SHD_vCenter%/%SHD_VC_DCname%/host/%SHD_VC_ClusterName%/Resources/%SHD_VC_ResPool%

%OVFtool% --acceptAllEulas ^
 -ds=%SHD_VC_Datastore% ^
 -dm=thin ^
 --noSSLVerify ^
 --powerOn ^
 --net:"vlan1101=%SHD_VC_Network%" ^
 --name="%SHD_VMname%"^
 --prop:root-password=%SHD_rootPass% ^
 --prop:shd-admin-password=%SHD_admin_password% ^
 --prop:hostname="%SHD_HostName%" ^
 --prop:netipaddress="%SHD_IP%" ^
 --prop:netprefix="%SHD_NetPref%" ^
 --prop:netgateway="%SHD_GW%" ^
 --prop:netdns="%SHD_DNS%" ^
 %SHD_ova% %VI_Path%

ENDLOCAL

Pro aktuální verzi 2.0.5 je ale trochu problém s deploymentem. V rámci Photon OS, které je v OVA vypršelo heslo root a proto konfigurace nedoběhne.

Řešení je následující:

přihlásit se do konzole s heslem “vmware

změnit heslo root, k čemuž Vás přímo vyzve.

spustit následující 2 příkazy a udělat reboot

rm -rf /opt/vmware-shd
sh /etc/vmware/cap/cap-firstboot.sh

Postup i ZDE

Verze pro Skyline Health Diagnostics 2.5.0 (25.5.2021)

Chyba s heslem byla opravena. Změnil se název sítě v OVA a přibyla položka NTP serveru.

@ECHO OFF
set OVFtool="C:\Program Files\VMware\VMware OVF Tool\ovftool.exe"
set SHD_ova="C:\Temp\VMware-Skyline-HealthDiagnostics-Appliance-2.5.0-18059916_OVF10.ova"

SETLOCAL
set SHD_vCenter=vcsa.mydomain.local
set SHD_VC_username=administrator@vsphere.local
set SHD_VC_password=<password>
:: Case sensitive!
set SHD_VC_DCname=<Datacenter_name>
set SHD_VC_ClusterName=<Cluster_name>
set SHD_VC_ResPool=<ResourcePool_name>
set SHD_VC_Datastore=<Datastore_name>
set SHD_VC_Network=<NetworkName>
set SHD_VMname=SHD01

set SHD_HostName=SHD01
set SHD_rootPass=This1sV@lid
set SHD_admin_password=This1sV@lid
set SHD_IP=<IP_Address>
set SHD_NetPref=<Prefix 0-32>
set SHD_GW=<GW_address>
set SHD_ntp=<NTP address>
:: DNS servers are SPACE separated
set SHD_DNS=<DNS servers>
:: if not using ResourcePools
set VI_Path=vi://%SHD_VC_username%:%SHD_VC_password%@%SHD_vCenter%/%SHD_VC_DCname%/host/%SHD_VC_ClusterName%
:: if using ResourcePools
set VI_Path=vi://%SHD_VC_username%:%SHD_VC_password%@%SHD_vCenter%/%SHD_VC_DCname%/host/%SHD_VC_ClusterName%/Resources/%SHD_VC_ResPool%

%OVFtool% --acceptAllEulas ^
 -ds=%SHD_VC_Datastore% ^
 -dm=thin ^
 --noSSLVerify ^
 --powerOn ^
 --net:"VM_Network=%SHD_VC_Network%" ^
 --name="%SHD_VMname%"^
 --prop:root-password=%SHD_rootPass% ^
 --prop:shd-admin-password=%SHD_admin_password% ^
 --prop:hostname="%SHD_HostName%" ^
 --prop:netipaddress="%SHD_IP%" ^
 --prop:netprefix="%SHD_NetPref%" ^
 --prop:netgateway="%SHD_GW%" ^
 --prop:netdns="%SHD_DNS%" ^
 --prop:netntp="%SHD_ntp%" ^
 %SHD_ova% %VI_Path%

ENDLOCAL

Stažení OVA image naleznete zde: SHD Download

DŮLEŽITÉ: SHD je závislé na DNS, kolega Josef Zach právě řešil, proč mu SHD nefunguje a problém je VŽDY v DNS. Takže korektní forward i reverse záznamy.