Stisknutím tlačítka "Enter" přeskočíte na obsah

Redirekce ESXi coredump

VMware ESXi hypervizor používá “coredump” diskový oddíl pro ukládání PSOD. S příchodem verze 7.0 U2d a novějších VMware nepodporuje ukládání diagnostických oddílů na nepersisteních médiích (USB/SD).

Aby hyperivzor pracoval správně je třeba přesměrovat coredump partiton jinam. Nabízí se možnost využít VMware KB – 2077516.

Předpokladem je, že máte VMFS uložiště, které je dostupné danému ESXi.

Konfigurace je pak již jednoduchá:

  1. SSH nebo přes iLO na ESXi příkazovou řádku.
  2. Přidání datastore – esxcli system coredump file add –d=název_datastore -f=název_souboru -s=velikost_souboru

 

např.: esxcli system coredump file add -d=local -f=esx_test -s=120

přepínače:

-d=název datastore kam chcete přesměrovat coredump

-f=název souboru, pokud neuvedete, vygeneruje se sám

-s=velikost coredump souboru, min. 100 MB, pokud neuvedete, vytvoří se o velikost RAM ESXi serveru.

2. ověření nastavení – esxcli system coredump file list

..ve vypsaném řádku, by měl být vidět že je již configured, ale ne active.

3. Nastavení přesměrování logů do coredump souboru – aktivace — esxcli system coredump file set -p=celá_cesta_k_souboru

např.: esxcli system coredump file add -d=/vmfs/volumes/local/esx_test.dumpfile

 4. Ověření nastavení – esxcli system coredump file list

 

Měla by být vidět cesta, configured a active.