Stisknutím tlačítka "Enter" přeskočíte na obsah

vSAN HCI Mesh v 7.0U2

HCI Mesh

VMware představil cca před měsícem novou verzi vSphere a to 7.0U2. Přestože je to označeno “JEN” jako update, tak přináší celkem hodně zajímavých novinek.

Jednou z nich je možnost mít oddělený vSAN cluster, který bude poskytovat svou kapacitu nejen hostům v rámci vSAN clusteru samotného, ale tato kapacita bude dostupná i hostům, které jsou mimo tento cluster. Tato funcionalita se označuje jako HCI mesh.

HCI mesh přišla už v předchozím update, ale tam fungovala jen mezi vSAN clustery, které i poskytovaly storage, takže si mohly i navzájem datastore sdílet.

V tomto Update 2 už můžete mít připojený vsanDatastore i k hostům, které samy vsanDatastore nemají. Tzv. Compute Cluster.

Velká výhoda oproti sdílení například iSCSI z vSAN je v tom, že se používá pro přenos dat nativní vSAN protokol a tím pádem je to efektivnější

Jak HCI mesh nastavit?

Pro zapnutí HCI mesh budete potřebovat 2 clutery, které jsou spravovány stejným vCenter serverem.

Hosty musí mít VMkernel port nastavený pro vSAN a samozřejmě s konektivitou na vSAN síť “Storage” Clusteru

Jelikož zapínáte v podstatě vSAN, tak stejně jako v případě “plnohodnotného” vSAN budete muset mít vypnutou dočasně funkcionalitu HA a pak ji znovu zapnout, protože se bude vSAN síť používat pro HA heartbeat.

Pokud se Vám průvodce zasekne, tak to může být způsobeno nekompatibilitou vaší konfigurace, nebo že některému hostu chybí vSAN VMkernel.

Pokud Vám průvodce projde, tak pak už jen připojíte Remote datastore.

A můžete vytvářet VM i na remote vsanDatastore a nebo VM migrovat mezi clutery, aniž byste museli měnit i datastore.

Má to ALE svá omezení:

 1. Client hosty musí být v clusteru. Nemůžete tudíž vSAN datastore připojit ke standalone hostu.
 2. Client i “Storage” cluter pod stejným vCenter serverem.
 3. “Storage” cluster musí obsahovat minimálně 3 hosty.
   • bohužel nejsou podporovány 2-node konfigurace.
    Ani v případě “Storage” cluteru, který prezentuje svou kapacitu.

 4. Není podporován Stretched cluster ani na jedné straně
 5. “Storage” Cluster musí mít licenci vSAN Enterprise
 6. Client cluster hosty musí mít vmkernel port se zapnutou službou vSAN.
 7. vCenter na verzi 7.0U2 nebo novější
 8. Všechny hosty (Client i Storage) musí být na vSphere 7.0U2 nebo novější

Výhoda:

Client Cluster (v mém případě SA-Cluster-02) nepotřebuje mít ŽÁDNOU vSAN licenci

Více o omezeneních: http://www.yellow-bricks.com/2020/10/07/vsan-hci-mesh-considerations/

EDIT 21.4.2021: Pro HCI mesh je bug, který vyžaduje mít zapnuté IPv6. Není nutné IPv6 adresy používat, ale nesmí být IPv6 na hostu globálně vypnutá jako taková.