Stisknutím tlačítka "Enter" přeskočíte na obsah

Problém při instalaci PowerCLI

Možná se Vám v poslední době stalo, že při instalaci, či aktualizaci VMware.PowerCLI na Vás vyskočilo spoustu červených řádek

Dočtete se tam, že není možné stáhnout obsah z URI. Zkontrolujte připojení k internetu.

Já se ale do internetu normálně dostanu, tak co to k sakru je??

Problémem může být firewall, DNS atd. Já ale nic neměnil!!

Poslední věc, která může být důvodem nemožnosti instalace PowerCLI, ale i jiných modulů, je zabezpečení.

Je to způsobeno tím, že nemusí být povolený SecurityProtocol TLS 1.2, který je nyní vyžadován na straně Powershell Gallery.

Oprava je velmi jednoduchá:

[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12

Pak už znovu spustit instalaci, či aktualizaci PowerCLI.