Stisknutím tlačítka "Enter" přeskočíte na obsah

NSX-T migrace z N-VDS na VDS

Ti co používají NSX-T tak zajisté zaregistrovali že v nových verzích NSX, ano již jen NSX, již není N-VDS na ESXi hostech podporováno.

Budete moci již vytvořit jen ESXi hosty s VDS. Toto nepřímo vede k tomu, že NSX nasadíte jen na verzích vSphere, kde jsou distribuované switche dostupné. Aktuálně tedy jen Enterprise+ (Enterprise již není dostupná), nebo pokud nižší edici, ale máte použit vSAN. Pokud ale nemáte některou z těchto verzí, nezoufejte. Od verze NSX 3.1.1 jakmile jste dokoupili NSX, tak můžete využít přidání licenčního klíče do vCenter a VDS funkcionalita se Vám odemkne.

https://docs.vmware.com/en/VMware-NSX-T-Data-Center/3.1/administration/GUID-065D6BE8-1E72-48EB-BD2C-821FA86E1142.html

Rozdíl mezi N-VDS a VDS je hezky popsán v KB zde: https://kb.vmware.com/s/article/79872

Jak ale přejít na VDS z N-VDS pokud bych chtěl aktualizovat na verzi 4.X?

Ve výše zmíněném článku je i tento obrázek, který znázorňuje, že mohu mít jeden host s N-VDS a druhý host s VDS a přitom VM na stejném segmentu spolu budou bez problémů komunikovat.

Takže pokud mám splněny následující podmínky, mohu tuto migraci provést, ale postupně host, po hostu:

  1. vCenter verze 7.0 nebo novější
  2. ESX hosty 7.0 nebo novější
  3. VDS verze 7.0 nebo novější

U VDS se může jednat o nějaký stávající, nebo nový. Pokud ale budu dělat migraci a chtěl bych využít i stávající uplinky, tak vytvořím nový.

  1. Host převedu do maintenance mode
  2. Odeberu z něj NSX – z NSX manageru
  3. Připojím do nového VDS switche, kde použiji uvolněné Uplinky po NVDS switchi
  4. Udělám novou konfiguraci Hosta pro NSX z NSX manageru, využiji nový VDS switch
  5. Exit maintenance mode
  6. Migrace VM, nemusím ani vybírat jinou síť, vCenter automaticky rozpozná, že se jedná o stejný NSX segment.

Takto udělám jeden host po druhém, klidně i v rámci stejného Clusteru.

Jakmile přemigruji poslední host z N-VDS, tak se mi ve vCenter i ztratí Opaque sítě a zůstanou pouze ty, které jsou připojené přes VDS.