Stisknutím tlačítka "Enter" přeskočíte na obsah

vSphere 7 a Zakázání Alarmu na objektu

S nejnovější verzí vSphere 7 je možno povolit/zakázat Alarmy nikoli jen na globální úrovni, ale již i na jednotlivých objektech.

Například když máte VM, na které máte Rezervaci na celou paměť, tak v dřívějších verzích by Vám neustále svítil Alarm na této VM “Virtual machine memory usage”.

Jedním z takových příkladů může být třeba CP-Parent pro Instant Clone, ze kterých se pak vytváří jednotlivé virtuální desktopy.

Pokud máte prostředí jen pro VDI, tak jeden z Workaround je zakázat celý Alarm v rámci globální definice.Tohle ale pak trochu postrádá význam, pokud máte smíšené prostředí a potřebujete u všech ostatních VM být na toto upozorněni.

Pro vSphere 7 je toto vyřešeno.

Pro ty, kteří by to nechtěli klikat jednotlivě, tak jsem napsal jeden kratičký PowerCLI script

$VMmemoryAlarm = (Get-AlarmDefinition -Name "Virtual machine memory usage").ExtensionData.MoRef
$AlarmManager = Get-View -id "AlarmManager-AlarmManager"
Get-VM "cp-parent*" | ?{ $AlarmManager.DisableAlarm($VMmemoryAlarm,$_.ExtensionData.MoRef) }