Stisknutím tlačítka "Enter" přeskočíte na obsah

vRealize Automation appliance Deployment Script

Pro ty, kteří již dělali deployment vRealize Automation, tak ví, že import vRA Appliance přes vSphere Clienta/ Web Clienta je poměrně zdlouhavý. Hlavně ve chvíli, kdy potřebujete udělat redeploy, protože jste se v některém parametru “uklepli”.

Také jsem s tím několikrát zápasil a tak jsem si nakonec udělal deploy script, který při každém novém deplomentu jen upravíte několik “proměnných” a spustíte znovu.

Bohužel to není “multiplatformní” ale jen pod Windows Batch.

 1. Potřebujete k tomu mít nainstalovaný OVF tool.
  Ten najdete ke stažení zdarma na stránkách VMware: https://my.vmware.com/group/vmware/details?downloadGroup=OVFTOOL430UPDATE3&productId=742
 2. Jakmile máte nainstalované, tak si zjistěte cestu k souboru ovftool.exe, většinou je v Adresáři
  C:\Program Files\VMware\VMware OVF Tool\ovftool.exe
 3. Změňte položky, podle vašeho konkrétního prostředí. Pokud necháte vCenter_Password prázdné, tak se před deploymentem zeptá.
  @ECHO OFF
  set OVFtool="C:\Program Files\VMware\VMware OVF Tool\ovftool.exe"
  SETLOCAL
  set vRA_ova="X:\VMware\vR_Automation\VMware-vR-Appliance-7.6.0.317-13027280_OVF10.ova"
  set vRA_vCenter=vCenter_DNS_Name
  set vRA_VC_username=administrator@vsphere.local
  set vRA_VC_password=vCenter_Password
  :: Case sensitive!
  set vRA_VC_DCname=vCenter_Datacenter_Name
  set vRA_VC_ClusterName=vCenter_Cluster_Name
  set vRA_VC_ResPool=vCenter_ResourcePools_Name
  set vRA_VC_Datastore=DatastoreName
  set vRA_VC_Network=VM_Network
  set vRA_VMname=vra01
  set vRA_HostName=sa-vra01.vclass.local
  set vRA_rootPass=VMware1!
  set vRA_IP=172.20.10.48
  set vRA_NetMask=255.255.255.0
  set vRA_GW=172.20.10.1
  set vRA_DNS=172.20.10.10,172.20.11.10
  set vRA_Domain=vclass.local
  set vRA_SearchPath=vclass.local
  
  %OVFtool% --acceptAllEulas ^
   -ds=%vRA_VC_Datastore% ^
   -dm=thin ^
   --noSSLVerify ^
   --powerOn ^
   --net:"Network 1=%vRA_VC_Network%" ^
   --name="%vRA_VMname%"^
   --prop:varoot-password=%vRA_rootPass% ^
   --prop:va-ssh-enabled=True ^
   --prop:vami.hostname=%vRA_HostName% ^
   --prop:vami.gateway.VMware_vRealize_Appliance=%vRA_GW% ^
   --prop:vami.domain.VMware_vRealize_Appliance=%vRA_Domain% ^
   --prop:vami.searchpath.VMware_vRealize_Appliance=%vRA_SearchPath% ^
   --prop:vami.DNS.VMware_vRealize_Appliance=%vRA_DNS% ^
   --prop:vami.ip0.VMware_vRealize_Appliance=%vRA_IP% ^
   --prop:vami.netmask0.VMware_vRealize_Appliance=%vRA_NetMask% ^
   %vRA_ova% ^
   vi://%vRA_VC_username%:%vRA_VC_password%@%vRA_vCenter%/%vRA_VC_DCname%/host/%vRA_VC_ClusterName%/Resources/%vRA_VC_ResPool%/
  ENDLOCAL
  
 4. A pak už jen uložit a spustit. Spustit je potřeba ten script z Windows stroje, který má viditelnost na vCenter a má přístup k OVA souboru.