Stisknutím tlačítka "Enter" přeskočíte na obsah

Smazání vSAN bez vCentru

Mohou nastat okolnosti, kdy budete potřebovat smazat existující vSAN z nodu, někdy třeba jen disk group a někdy opravdu důkladně vyčistit vše, na čem zůstala jakákoliv stopa vSAN. Ukážeme si pár tipů, jak na to.

Varování: nikdy neprovádějte následující operace nad aktivním nodem, můžete přijít o data!

1. Smazání disk group

Smazat disk group může být někdy opravný proces, ať už při výpadku nějakého disku nebo poškození CMMDS, a někdy jí prostě jen potřebujete smazat.

 • připojíte se na nod pomocí SSH
 • vypíšete si seznam disků ve vSAN
esxcli vsan storage list

výpis by měl vypadat nějak takto:

[root@LabHost01:~] esxcli vsan storage list
naa.600508b1001ccaa9f38fa08ad5060434
  Device: naa.600508b1001ccaa9f38fa08ad5060434
  Display Name: naa.600508b1001ccaa9f38fa08ad5060434
  Is SSD: true
  VSAN UUID: 52307009-a92c-8016-7219-bb3fb9bb1973
  VSAN Disk Group UUID: 527fcba7-b4d1-d29e-45f8-b7d555468a2f
  VSAN Disk Group Name: t10.NVMe____Samsung_SSD_970_EVO_500GB_______________94B0B1815C382500
  Used by this host: true
  In CMMDS: true
  On-disk format version: 7
  Deduplication: false
  Compression: false
  Checksum: 18166265214655993642
  Checksum OK: true
  Is Capacity Tier: true
  Encryption Metadata Checksum OK: true
  Encryption: false
  DiskKeyLoaded: false
  Is Mounted: true
  Creation Time: Thu Apr 18 08:21:45 2019

z výpisu Vás zajímají hlavně VSAN UUID, VSAN Disk Group UUID a Is Capacity Tier. Z parametru Is Capacity Tier poznáte, jestli se jedná o kapacitní disk (hodnota je true) nebo cache disk (hodnota je false). Zároveň cache disk má VSAN UUID a VSAN Disk Group UUID stejné. U kapacitních disků právě podle VSAN Disk Group UUID poznáte, do které disk group patří, pokud jich je na nodu více.

 • smažete disk group
esxcli vsan storage remove -u <VSAN Disk Group UUID>

pokud chcete smazat celou disk group, musíte zadat VSAN Disk Group UUID, pokud zadáte VSAN UUID, tak pouze odeberete konkrétní disk s disk group. V  KB2150567 je popsáno nejen smazání disk group, ale také vytvoření disk group z cli.

2. Smazání vsanDatastore

Mohlo by se zdát, že smazáním všech disk group z nodu je dostatečné, ale není. I když smažete všechny disk group, tak nod bude mít stále vsanDatastore, byť s nulovou kapacitou. Takový nod, budete-li pak chtít ve vCentru přiřadit do existujícího vSAN clusteru, narazíte na chybovou hlášku, že node náleží do jiného vSAN clusteru a nedovolí Vám jej přidat. Pomoc je jednoduchá, smazat vsanDatastore:

esxcli vsan cluster leave

tento příkaz samozřejmě počítá s tím, že na node již nejsou žádné disk group a je mimo vSAN cluster.

3. Smazání vSAN FS

Když přidáte jakýkoli disk do vSAN, je na něm vytvořena vSAN FS (viz. KB2145267). Pokud pak vezmete takový disk a chcete jej přidat do jakéhokoliv ESXi, tak na něm vždy už detekuje vSAN FS a pak záleží na okolnostech použití, jaké máte možnosti takový disk použít. Pokud tedy má být disk opravdu čistý, je potřeba provést “write zero”. Takovéto vyčištění disku umi udělat přímo řadiče, nicméně co dělat, když nemáte řadič, který tuto volbu má nebo máte NVMe disky, které jsou přímo připojené na sběrnici?

Osobně se mi jako nejrychlejší a nejpříjemnější jeví použití dd na linuxu. Stačí jakákoliv Live image linuxové distribuce, kterou máte rádi. Já pro takovéto jednorázové operace volím SystemRescueCD.

 • nabootujeme ze zvolené image a vypíšeme si disky
fdisk -l

výpis by měl vypadat nějak takto:

Disk /dev/nvme0n1: 465.78 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: Samsung SSD 970 EVO 500GB
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 1DD57162-011F-47A0-BA7B-EB7E865F4376
 • poté provedeme smazání jednotlivých disků
dd if=/dev/zero of=/dev/nvme0n1 bs=1M status=progress

do parametru of= doplníme disk, který chceme smazat, v našem příkladu se jedná o NVMe disk. V případě klasických disků SAS/SATA bude zařízení pojmenováno /dev/sda … sdX. Takto postupně smažeme všechny disky. Je potřeba si ale dát pozor a být velmi opatrný, pokud se v systému nachází i disky, které smazat nechceme, tato operace smaže nenávratně vše, co na disku je.

Provedením těchto kroků docílíme úplného smazání vSAN z nodu a disků. Nyní máme systém ve stavu, jako bychom disky vybalili z krabičky.