Stisknutím tlačítka "Enter" přeskočíte na obsah

Linked clone replica ve stavu orphaned

vCenter Vám nedovolí odebrat replica VM, jelikož ji Composer označil jako nesmazatelnou. Současně ji ale composer potřebuje k tomu, aby z ní mohl vytvářet nové linkované klony – desktopy. Jak vyřešit tento problém?

Nejprve je třeba si rozebrat, v jakých stavech se VM může v inventory nacházet

  1. OK – v tomto stavu není co řešit, virtuální stroj je dostupný a lze s ním provádět všechny úkony
  2. not accessible ESX host, ne kterém je VM registrována nevidí na VMX soubor na datastore. Nejčastěji dojde k tomuto stavu, pokud se vám datastore odpojí, nebo někdo smaže VMX soubor, aniž by odregistroval korektně VM z inventory
  3. Orphaned  – vCenter má ve své databázi informaci, že by měla existovat VM, která je registrována na konkrétním ESX hostu. ESX host ale tuto VM už registrovanou nemá. Toto se Vám může stát, pokud někdo smaže VM přímo přes host klienta, nebo se VM ve stavu HA nastartuje na jiném hostu, když vCenter není dostupný.

A právě s posledním stavem orphaned jsem se setkal u jednoho zákazníka.

Nejjednodušší řešení je VM odebrat z Inventory vCentra a následně najít na Datastore jeho VMX soubor a znovu zaregistrovat.

Jenomže pokud se jedná o VM, která je replikou linkovaných klonů z composer serveru, tak tuto VM nemůžete odebrat z Inventory.

Řešení tu ovšem je.

  1. nejprve si zjistěte na kterém hostu byla VM registrována
  2. Připojte se přímo na tohoto hosta pomocí host klienta, nebo C# klienta
  3. V host klientu si najděte VMX soubor této VM an datastore, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte registrovat do Inventory.

Za nějakou chvíli by se tato VM měla objevit ve vCenter inventory zase jako korektní VM.