Stisknutím tlačítka "Enter" přeskočíte na obsah

Jak zjistit kde je nainstalován hypervizor ESXi

V poslední době jsem několikrát v souvislosti s reinstalacemi na verzi vSphere 7 řešil dotazy jak zjistit kde je vlastně aktuálně hypervizor nainstalován.

Způsobů je několik.

Nejprve přes konzoli (přímo nebo SSH) můžeme zjistit, zda se jedná o PXE, embedded nebo klasickou instalaci. Na to nám stačí jeden příkaz: esxcfg-info -b

Výstupem je pak UUID číslo, kde je vidět typ instalace.

Pokud je na sedmém (7) místě (vyznačeno červeně):

  • e – tak se jedná o Embedded instalaci,
  • jakýkoliv jiný znak – jedná se o klasickou instalaci,
  • prázdný výpis – jedná se o PXE.

 

Nejjednodušším způsobem jak zjistit kde je ESXi nainstalován je přes GUI přes host clienta nebo vCenter.

Přes ESXi host clienta pohled  – StorageDevices, se při rozkliknutí příslušného zařízení se objeví tabulka s partition. Pokud toto zařízení obsahuje partition EFI boot, Basic Data apod., (viz. obrázek) jedná se o místo, kde je instalace ESXi. V tomto případě se jedná o USB.

Přes vCenter je to velmi podobné. Provedeme výběr ESXi hosta – Configure – Storage Devices a na příslušném zařízení, dole v záložce Partition Details opět vidíme známé rozdělení partiton.

 

Přes příkazovou řádku je postup lehce složitější. Je potřeba znát několik příkazů (ls, partedUtil).

Nejprve si vypíšeme všechny disky a to příkazem ls /dev/disks/ -l

Výpis vypadá takto:

Je v něm vidět několik disků. Pouze jeden má několik partition. To je zřejmé z výpisu, kde jedno zařízení (naa.id xxxx) má na konci dvojtečku a za ní číslo partition.

Když si příkazem partedUtil getptbl /dev/disks/naa.id vypíšeme příslušný disk, uvidíme na něm stejné rozložení partition jako přes GUI.

Následně již jednoduše přes příkaz esxcfg-scsidevs -c | grep naa.idXXX najdeme o jaké se jedná zařízeni.