Stisknutím tlačítka "Enter" přeskočíte na obsah

Problémy při upgrade vCenter appliance

Většina z Vás již zcela jistě provedla upgrade vCenter na 6.7 Update 1 nebo minimálně na 6.5 Update 2.

Pro ty, kteří s upgrade stále otálejí a obávají se případných problémů spojených s upgrade je určen tento článek.

Martin ve svém výborném článku přehledně step-by-step popsal upgrade na 6.7 a to včetně známého problému s nedostatkem místa pro export konfigurace.

Můžete se ale setkat s i s několika dalšími problémy, které se pokusím shrnout v tomto článku, který se budu snažit průběžně doplňovat.

Seznam problémů řešených v tomto článku:

Problém č. 1:

A Problem Occurred while getting data from the source vCenter Server

V první fázi instalace se můžete potkat s výše uvedenou hláškou.

V logu pak naleznete tuto chybu

.. error: sourcePrecheck: error in getting source Info: ServerFaultCode: Failed to authenticate with the guest operating system using the supplied credentials..

Na vině je expirované heslo lokálního uživatele root v původní vCenter server appliance.

Pozor: Ačkoliv je heslo vyexpirované, pod tímto účtem se bez problému přihlásíte.

Náprava je jednoduchá. Stačí se přihlásit do vCenter server appliance a pomocí příkazu passwd root nastavit nové heslo.

Nyní již tento bod instalátoru proběhne bez problému.

Problém č. 2:

Internal error occurs during vSphere ESX Agent Manager pre-upgrade checks

Při fázi dva, tj. samotná příprava a následná migrace dat ze starého vCenter do nového se můžete dočkat chyby s ESX Agent Managerem – EAM.

Velice jednoduše si ověříme, že tato neběží. Přihlásíme se přes SSH do původního vCenter server, spustíme shell a zadáme příkaz  service-control –status vmware-eam

Chyba je v tom, že došlo k poškození souboru eam.properties a je třeba jej vytvořit znovu.

Naštěstí se na webu KB.VMware.com dá nalézt uveden vzorový soubor eam.properties. Je třeba jej však personalizovat pro daný vCenter.

Nejprve najdeme původní soubor v  /etc/vmware-eam/  a uděláme si zálohu příkazem cp eam.properties eam.properties.old

Následně spustíme příkaz cat /etc/vmware/install-defaults/sca.hostid, který nám vypíše host id

Poté si připravíme nový soubor eam.properties

V něm je třeba změnit dvě položky:

a) Host Id – cm.url=http://localhost:18090/cm/sdk/?hostid=Id získané příkazem sca.hostid

b) DNS jméno vCenter – vc.tunnelSdkUri=Vaše vCenter DNS jméno:8089/sdk/vimService

VZOR:

#########################################################################
# Copyright 2013-2014 VMware, Inc. All rights reserved. VMware Confidential
#########################################################################
vc.proxy.host=localhost
vc.proxy.port=80
# Hostname or IP of the EAM server
# Fill only if EAM is not running on the same host as VC
eam.host=
# EAM service port used to configure the HTTP connector of the application server.
eam.int.http.port=15005
# Port and scheme configuration which is used by the ESX 6.x hosts to reach EAM Vib
# file server.
eam.ext.port=443
eam.ext.scheme=https
# Port and scheme configuration which is used by the ESX 5.x hosts to reach EAM Vib
# file server.
eam.ext.port.deprecated=80
eam.ext.scheme.deprecated=http
eam.support_linked_clone=true
eam.clear_db_on_startup=false
eam.debug_ref_count=false
eam.recent_event_size=20
# Enable/disable VUM integration
vum.integration=true
# Value is specified in minutes (set to 24h = 1440m)
eam.scan_for_unknown_agent_vms=1440
# The timeout to wait for hostd to restart on a host (set to 5m=300s)
eam.hostd_restart_timeout=300
# The following entries will be added verbatim to the advanced options
# of hosts on which EAM is enabled. All are optional.
Net.DVFilterBindIpAddress=169.254.0.1
Net.TrafficFilterIpAddress=
#The IP for the VSWIF NIC on the dvFilter switch (for ESX classic).
Net.DVFilterVswifIpAddress=169.254.0.2
# Resource bundle configuration
eam.resourcebundle.filename=eam-resourcebundle.jar
# VLSI embedded tcServer configuration
#
tcserver.tmp.dir=/var/tmp/vmware/eam/tomcat
# EAM SSL configuration
#
eam.keystore.type=VKS
eam.key.alias=vpxd-extension
eam.keystore.storename=vpxd-extension
# CM configuration
#
cm.url=http://localhost:18090/cm/sdk/?hostid=Id získané příkazem sca.hostid
cm.wait.attempts=360
cm.wait.intervalSeconds=5
# SSO configuration
#
sso.wait.attempts=360
sso.wait.intervalSeconds=5
# VC SSL configuration
#
vc.truststore.type=VKS
vc.truststore.storename=TRUSTED_ROOTS
vc.tunnelSdkUri.template=https://##{VC_HOST_NAME}##:8089/sdk/vimService
vc.tunnelSdkUri=Vaše vCenter DNS jméno:8089/sdk/vimService
drs.demandCapacityRatio=100

Otevřeme si nový soubor eam.properties pomocí příkazu vi eam.properties

Stiskneme INS  pro vkládání a celý upravený výše uvedený obsah tam vložíme.

Následně pomocí ESC a :wq uložíme.

Poté je třeba změnit atributy nově vytvořeného souboru

Pak již můžeme službu spustit service-control –start vmware-eam