Stisknutím tlačítka "Enter" přeskočíte na obsah

vCenter Server Apliance 6.0 hlásí nedostatek místa /storage/seat/

Při nasazování vCenter Server Apliance si volíte, jaké zdroje má vCenter k dispozici. Nejsou to náhodně zvolené hodnoty, ale jsou voleny s ohledem na množství hostů, které bude vCenter spravovat. Někdy se ale stane, že dojde místo na některém z přidělených disků a vCenter přestane vykonávat svou práci. Pak to může po přihlášení do vSphere Web Client vypadat třeba takto:

První cesta za poznáním, co se děje, pak vede do vCenter Server Appliance Web Console (VAMI) – (https://FQDN-nebo-IP-adresa-vCSA:5480), zde už vidíme první indícii, proč vCenter přestal pracovat:

The /storage/seat filesystem is out of disk space or inodes

Nicméně stále nevíme, jaký je reálný stav zaplnění disku, proto se přihlásíme přes SSH a spustíme následující příkazy:

shell.set --enable true
shell
df -h

Měli bychom pak dostat přibližně takovýto výstup:

Filesystem              Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3               11G 5.3G 5.0G 52% /
udev                 4.0G 164K 4.0G  1% /dev
tmpfs                 4.0G  44K 4.0G  1% /dev/shm
/dev/sda1               128M  41M  81M 34% /boot
/dev/mapper/core_vg-core        25G 1.1G  23G  5% /storage/core
/dev/mapper/log_vg-log        9.9G 6.2G 3.2G 67% /storage/log
/dev/mapper/db_vg-db         9.9G 357M 9.0G  4% /storage/db
/dev/mapper/dblog_vg-dblog      5.0G 1.9G 2.9G 39% /storage/dblog
/dev/mapper/seat_vg-seat       9.9G 9.4G   0 100% /storage/seat
/dev/mapper/netdump_vg-netdump    1001M  18M 932M  2% /storage/netdump
/dev/mapper/autodeploy_vg-autodeploy 9.9G 151M 9.2G  2% /storage/autodeploy
/dev/mapper/invsvc_vg-invsvc     5.0G 167M 4.6G  4% /storage/invsvc

Z výpisu je již jasné, že došlo místo na svazku /storage/seat/ a je nutno buď místo uvolnit nebo navýšit. Na tomto konkrétním svazku se nachází databáze pro statistiky, události, alarmy a úkoly. Je tedy potřeba smazat záznamy v databázi, a protože již místo úplně došlo, tak není prostor pro vykonání nutných operací, proto prvně provedeme navýšení místa.

Navýšení diskového prostoru

1. zjistíme, který disk máme navýšit:

Disk
(VMDK)
Výchozí velikost
(Tiny VCSA)
Přípojný bod Účel
VMDK1 12GB / (10GB)
/boot (132MB)
SWAP (1GB)
Adresář zavaděče, je zde uložen kernel image a konfigurace zavádění
VMDK2 1.3GB /tmp Adresář dočasných souborů, generovaných nebo používaných službami vCenter serveru
VMDK3 25GB SWAP SWAP adresář
VMDK4 25GB /storage/core Adresář jádra, kde jsou ukládány výpisy z procesu VPXD
VMDK5 10GB /storage/log Log adresář pro ukládání všech protokolů
VMDK6 10GB /storage/db Adresář databáze VMware Postgres
VMDK7 5GB /storage/dblog Adresář logů databáze VMware Postgres
VMDK8 10GB /storage/seat Adresář VMware Postgres – statistiky, události, alarmy a úkoly
VMDK9 1GB /storage/netdump Adresář pro VMware Netdump collector – ESXi dumpy
VMDK10 10GB /storage/autodeploy Adresář pro balíčky používané při Auto Deploy – bezstavový boot ESXi hostů
VMDK11 5GB /storage/invsvc Adresář VMware Inventory Service, kde jsou uloženy konfigurační soubory xDB, Inventory Service bootstrap a konfigurační soubory Tomcat

2. připojíme se přes host clienta – (https://FQDN-nebo-IP-adresa-ESXi-hosta/UI) a navýšíme velikost VMDK8

v našem případě jsem zvolil navýšení o 4GB, stačilo by ale i méně, navýšení provádíme pouze proto, aby nám bez problémů prošlo promazání databáze

3. přihlásíme se k vCSA přes SSH a spustíme následující příkazy:

shell.set --enable true 
shell

4. následujícím příkazem rozšíříme samotný svazek:

vpxd_servicecfg storage lvm autogrow

zpět bychom měli dostat následující odpověď:

VC_CFG_RESULT=0

5. kontrolu, že došlo k navýšení místa na svazku, provedeme příkazem:

df -h

a měli bychom dostat takovýto výpis, ze kterého je již patrné, že došlo k navýšení místa svazku:

Filesystem              Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3               11G 5.3G 5.0G 52% /
udev                 4.0G 164K 4.0G  1% /dev
tmpfs                 4.0G  44K 4.0G  1% /dev/shm
/dev/sda1               128M  41M  81M 34% /boot
/dev/mapper/core_vg-core        25G 1.1G  23G  5% /storage/core
/dev/mapper/log_vg-log        9.9G 6.2G 3.2G 66% /storage/log
/dev/mapper/db_vg-db         9.9G 357M 9.0G  4% /storage/db
/dev/mapper/dblog_vg-dblog      5.0G 1.9G 2.9G 39% /storage/dblog
/dev/mapper/seat_vg-seat        14G 9.4G 3.8G 72% /storage/seat
/dev/mapper/netdump_vg-netdump    1001M  18M 932M  2% /storage/netdump
/dev/mapper/autodeploy_vg-autodeploy 9.9G 151M 9.2G  2% /storage/autodeploy
/dev/mapper/invsvc_vg-invsvc     5.0G 167M 4.6G  4% /storage/invsvc

Promazání záznamů v databázi

1. stále jsme přihlášení k vCenteru přes SSH, pokud ne, přihlásíme se a spustíme příkazy jako v bodě 3. při navyšování diskového prostoru

2. zastavíme službu VPXD:

service vmware-vpxd stop

3. přejdeme do adresáře /opt/vmware/vpostgres/current/bin:

cd /opt/vmware/vpostgres/current/bin

4. přihlásíme se do vCenter Server Appliance database:

./psql -d VCDB -U postgres

5. promažeme záznamy v databázi:

TRUNCATE TABLE vpx_event CASCADE;

zpět bychom měli dostat následující odpověď:

NOTICE: truncate cascades to table "vpx_event_arg"
NOTICE: truncate cascades to table "vpx_entity_last_event"
TRUNCATE TABLE

6. opustíme vCenter Server Appliance database:

\q

7. uděláme poslední kontrolu místa:

df -h

a z výpisu již vidíme, že místo bylo uvolněno:

Filesystem              Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3               11G 5.3G 5.0G 52% /
udev                 4.0G 164K 4.0G  1% /dev
tmpfs                 4.0G  44K 4.0G  1% /dev/shm
/dev/sda1               128M  41M  81M 34% /boot
/dev/mapper/core_vg-core        25G 1.1G  23G  5% /storage/core
/dev/mapper/log_vg-log        9.9G 6.2G 3.2G 66% /storage/log
/dev/mapper/db_vg-db         9.9G 357M 9.0G  4% /storage/db
/dev/mapper/dblog_vg-dblog      5.0G 1.9G 2.9G 39% /storage/dblog
/dev/mapper/seat_vg-seat        14G 6.9G 6.3G 53% /storage/seat
/dev/mapper/netdump_vg-netdump    1001M  18M 932M  2% /storage/netdump
/dev/mapper/autodeploy_vg-autodeploy 9.9G 151M 9.2G  2% /storage/autodeploy
/dev/mapper/invsvc_vg-invsvc     5.0G 167M 4.6G  4% /storage/invsvc

8. nastartujeme zpět službu VPXD:

service vmware-vpxd start

nyní máme vCenter opět  v kondici a vše funguje, jak má.